Directorio

 • DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  Natalia Prieto Viso
  Tel.: 881 999 704 - Fax: 981 545 261
 • EQUIPOS DE AUDITORES E ANALISTAS DE XESTIÓN DO RENDEMENTO E CALIDADE
  • Equipo nº 1
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Pérez Dafonte, Mª José.
   Tel.: 981 545 211- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Carballo Martínez, Ángeles
   Tel.: 981 545 096- Fax: 981 545 261
  • Equipo nº 2
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Pérez Ansede, Eva
   Tel.: 981 545 247- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Aguilar Vázquez, Nuria
   Tel.: 981 541 296- Fax: 981 545 261
  • Equipo nº 3
   Auditor de xestión do rendemento e calidade
   Mera Souto, José Luis
   Tel.: 981 545 249- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Dosil López, Benxamín
   Tel.: 981 544 095- Fax: 981 545 261
  • Equipo nº 4
   Auditor de xestión do rendemento e calidade
   Fraga Campo, Javier Enrique
   Tel.: 981 545 470- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Otero Eiriz, Claudio
   Tel.: 881 999 211- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Martínez Carro, José Antonio
   Tel.: 881 999 212- Fax: 981 545 261
  • Equipo nº 5
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Vía Leira, Enriqueta
   Tel.: 981 545 467- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Suárez Fernández, Laura
   Tel.: 981 544 098- Fax: 981 545 261
  • Equipo nº 6
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   De la Calle Amaro, Margarita
   Tel.: 981 544 094- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Parguiña Fernández, Mª Pilar
   Tel.: 881 999 300- Fax: 981 545 261
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Liñares Castro, Mª Asunción
   Tel.: 981 545 492- Fax: 981 545 261