Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Esperámoste en

Esperámoste en...

Ten dispoñibles para consulta 565 eventos:

21/03/17 | 00:00

Desafío 2020: os novos retos da Administración na segunda década do século XXI

Nun contorno cambiante, cheo de desafíos, a Administración pública e os seus principais valores, o persoal que nela traballa, deben adaptarse á nova realidade social. Por estes motivos, a EGAP convoca un curso monográfico para axudarlles a anticipar eses cambios coa vista posta no ano 2020, que marcará o inicio da terceira década do século XXI, a que moitos coinciden en chamar a década paradigmática polo cambio de paradigma que representará.

20/03/17 | 00:00

A Escola convoca 49 actividades de formación para o persoal das entidades locais

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG do 20 de marzo un total de 49 actividades formativas e 1957 prazas destinadas ao persoal da Administración local da Comunidade Autónoma de Galicia.

16/03/17 | 00:00

A EGAP convoca subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG do 16 de marzo as subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación promovidos polas entidades locais de Galicia para o ano 2017, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (Afedap).

16/03/17 | 00:00

Actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG núm. 53, do 16 de marzo, 27 actividades formativas e 1295 prazas destinadas ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

14/03/17 | 00:00

A EGAP convoca cursos de formación para o PAS das universidades galegas

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG núm. 51, do 14 de marzo, un total de 25 actividades e 1225 prazas destinadas ao persoal de administración e servizos das tres universidades galegas.

08/03/17 | 00:00

Apertura dun novo prazo de matrícula para sete actividades formativas

Co fin de cubrir as prazas vacantes, a EGAP abre un novo prazo de matrícula para sete actividades formativas convocadas no DOG do 17 de febreiro e destinadas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

07/03/17 | 00:00

A Escola convoca 29 actividades formativas para o persoal da admón. institucional e entes instrumentais

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG do 7 de marzo 29 edicións formativas e 1410 prazas destinadas ao persoal das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas na alínea a) do artigo 45 da Lei 16, 2010, do 17 de decembro, e das institucións públicas autonómicas que non poidan acceder ás convocatorias de formación continua.

02/03/17 | 00:00

A EGAP forma a 40 profesionais da Administración pública en estratexias de desenvolvemento urbano sustentable

A directora da EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, inaugurou esta mañá en Santiago de Compostela o curso superior Elaboración, xestión e avaliación de estratexias integradas de desenvolvemento urbano sustentable.

01/03/17 | 00:00

Convocatoria de actividades de formación continua en materia de idiomas

A Escola Galega de Administración Pública oferta 38 edicións formativas e 1565 prazas en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico. Esta convocatoria inclúe cursos en teleformación de inglés, francés, alemán e portugués e presenciais de linguaxe de signos, inglés e francés.

22/02/17 | 00:00

Nota aclaratoria sobre a convocatoria do 17 de febreiro

A Escola Galega de Administración Pública informa de que non hai cambios nas condicións de acceso á formación continua respecto da convocatoria para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia do ano 2016.