Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Esperámoste en

Esperámoste en...

Ten dispoñibles para consulta 764 eventos:

16/04/19 | 00:00

A EGAP e o Consello Consultivo de Galicia convocan dous cursos

Grazas ao convenio de colaboración asinado entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, a EGAP convoca dúas actividades formativas en modalidade presencial e dirixidos aos/ás empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia. 

04/04/19 | 00:00

Máis de 200 persoas asisten na EGAP a un curso sobre o patrimonio cultural e a súa relación coa sustentabilidade e o turismo

Máis de 200 persoas asistiron hoxe ao curso monográfico O patrimonio cultural como instrumento de desenvolvemento sustentable e de relevancia turística, organizado pola Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

25/03/19 | 00:00

Actividades de formación para o persoal das entidades locais galegas

A EGAP convoca 26 edicións formativas e 1270 prazas recollidas no plan de formación de 2019 e destinadas ao persoal da Administración local de Galicia. 

25/03/19 | 00:00

Convocatoria de actividades de formación continua para o PAS das universidades

A EGAP convoca un total de 19 edicións formativas e 875 prazas recollidas no plan de formación de 2019 e destinadas ao persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

22/03/19 | 00:00

Curso monográfico O patrimonio cultural como instrumento de desenvolvemento sustentable e de relevancia turística

Este curso monográfico ten como finalidade analizar os cambios normativos producidos coa aprobación da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, e a configuración da protección do noso patrimonio cultural, con especial referencia ao planeamento urbanístico. De igual forma, adiántanse as futuras modificacións que na protección do patrimonio cultural e na elaboración do planeamento urbanístico suporá a futura Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, en tramitación parlamentaria. Estudaranse tamén aspectos novos como a inclusión da lingua e da toponimia por vez primeira na lei como patrimonio cultural inmaterial, falarase dos retos no ámbito arquivístico e bibliotecario e afondarase no patrimonio inmaterial escasamente tratado e no patrimonio arqueolóxico. 

22/03/19 | 00:00

Curso de prevención de riscos laborais de nivel básico

A EGAP e o Issga convocan un curso de prevención de riscos laborais de nivel básico dirixido a empregados/as públicos/as, traballadores/as por conta allea ou autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

21/03/19 | 00:00

A EGAP analiza o primeiro ano de vixencia da nova Lei de contratos do sector público

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acolleu hoxe a xornada Un ano de vixencia da nova Lei de contratos do sector público: balance e perspectivas, na que se analizou a evolución desta materia no último ano e as súas principais dificultades.

18/03/19 | 00:00

Actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia

A EGAP convoca un programa de actividades formativas dirixido en xeral a todo o persoal da Administración de xustiza en Galicia dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza en Galicia e, particularmente, a aquel que accede a un novo posto de traballo.

15/03/19 | 00:00

A EGAP destaca a formación en contratación pública como un elemento esencial dunha boa administración

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acolleu esta mañá a presentación do estudo A gobernanza dos contratos públicos na colaboración público-privada, elaborado polo Centro de Gobernanza Pública (ESADEgov) e a Cambra de Comerç de Barcelona.

13/03/19 | 00:00

Apertura de solicitudes para participar na Mostra de arte das Letras Galegas da EGAP

A Escola Galega de Administración Pública, xunto coa Asociación Galega de Arte e Cultura, abre o prazo de solicitude para participar na Mostra de arte das Letras Galegas do ano 2019. Poderá participar o persoal empregado público ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia.