Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Esperámoste en

Esperámoste en...

Ten dispoñibles para consulta 760 eventos:

07/03/19 | 00:00

A EGAP acolle a presentación dun estudo sobre os contratos públicos na colaboración público-privada

O próximo venres 15 de marzo ás 12.30 horas a Escola acollerá a presentación do estudo "La gobernanza de los contratos públicos en la colaboración público-privada".

06/03/19 | 00:00

Curso para persoal da Administración local de Galicia sobre a Lei de contratos do sector público

A EGAP, en colaboración coa Deputación de Ourense, convoca un curso para o persoal da Administración local de Galicia sobre a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 

04/03/19 | 00:00

Bolsa de formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade

A Escola Galega de Administración Pública convoca unha bolsa de formación destinada a persoas que remataran a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía ou Ciencias Políticas con posterioridade a xaneiro de 2012. 

25/02/19 | 00:00

Convocatoria de actividades para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia

A EGAP convoca 29 edicións formativas e 1410 prazas destinadas aos empregados públicos e membros das bolsas de interinos dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa, auxilio xudicial e médicos forenses da Administración de xustiza en Galicia.

22/02/19 | 00:00

Curso monográfico A Lei 40/2015 e o exercicio da competencia administrativa

A EGAP celebrará os días 11 e 12 de marzo en Santiago de Compostela o curso monográfico A Lei 40/2015 e o exercicio da competencia administrativa: manual para a desconcentración, delegación, avocación, encomenda e suplencia.

19/02/19 | 00:00

Cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico

De acordo co convenio de colaboración subscrito entre a EGAP e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) convocamos dous cursos en teleformación en materia de prevención de riscos laborais.

18/02/19 | 00:00

Convocatoria do programa de autoformación da EGAP

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG o seu programa de autoformación para o ano 2019. Este vai dirixido a todo o persoal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma e ofrece un amplo abanico de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo.

14/02/19 | 00:00

Curso en teleformación para delegados de protección de datos da Xunta de Galicia

Grazas ao convenio de colaboración subscrito entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a EGAP e a Amtega para a convocatoria e o desenvolvemento de actividades de formación e divulgación en materia de Administración electrónica e protección de datos, a Escola convoca un curso para delegados de protección de datos da Xunta de Galicia.

13/02/19 | 00:00

Actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero

A Escola Galega de Administración Pública convoca 22 actividades formativas en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero dirixidas aos empregados públicos galegos. 

12/02/19 | 00:00

Convocatoria de actividades de formación continua en materia de idiomas

A EGAP convoca 47 edicións formativas e 1750 prazas en cursos de lingua inglesa, francesa, alemá, portuguesa e lingua de signos.