Estratexia Galega de Acción Exterior (Egaex)

Obxecto: o pasado 7 de decembro de 2015 publicouse no DOG o Decreto 178/2015, do 26 de novembro, polo que se regula a acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia. O primeiro capítulo deste decreto regula a planificación e elaboración da Estratexia galega de acción exterior, definida como plan en que se concretarán as prioridades que interesen ou preocupen a a sociedade galega, facendo especial fincapé na promoción da lingua, cultura e imaxe de Galicia, na defensa dos dereitos e expectativas da diáspora galega nos Estados en que estiver asentada, na promoción da empresa e a economía galegas no exterior e no estreitamento do vínculo con Portugal e coa comunidade lusófona de nacións. É intención da Xunta de Galicia que a nosa Comunidade sexa a primeira en dispor dunha Estratexia de Acción Exterior propia, considerando ademais o Horizonte 2020 no que traballan todos os documentos estratéxicos da Unión Europea, pero albiscando xa a preparación do escenario ulterior.

Prazo para remitir suxestións: do 21 de novembro ao 22 de decembro de 2016.

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do correo electrónico egaex@xunta.gal ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Documentos relacionados

  • Borrador da Estratexia Galega de Acción Exterior