Acción Exterior

A Subdirección Xeral de Acción Exterior e de Cooperación Trasfronteiriza exercerá aquelas competencias que, atribuídas á Dirección Xeral, se dirixan ao fortalecemento da proxección exterior da Xunta de Galicia, así como ás intervencións nos procesos de cooperación transfronteiriza e interrexional; especificamente, xeralízanse nas seguintes funcións:

  • Favorecer a proxección exterior de Galicia e executar a actividade exterior da Xunta de Galicia, sen prexuízo das competencias sectoriais doutros órganos ou unidades administrativas.
  • A cooperación institucional e técnica en apoio ás actuacións da Administración autonómica, na materia relacionada coas organizacións rexionais europeas non comunitarias.
  • A dirección da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal.
     

Ligazóns a:

Documentos relacionados

  • A macrorrexión de rexións do Sudoeste Europeo
  • O Consello de Acción Exterior de Galicia
  • Prioridades de actuación
  • Plan de Investimentos Conxuntos da Eurorrexión (2014-2020)