29 Jul 1986

Real decreto 1533/1986, do 11 de xullo, polo que se regulan as asociacións de pais de alumnos