Directorio

 • DIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN E REFORMA ADMINISTRATIVA
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15704 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  Natalia Prieto Viso
  Tel.: 881 999 704 - Fax: 981 545 261
 • EQUIPOS DE AUDITORES E ANALISTAS DE XESTIÓN DO RENDEMENTO E CALIDADE
  • Equipo nº 1
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Liñares Castro, Mª Asunción 
   Tel.: 981 545 211
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   De la Calle Amaro, Margarita
   Tel.: 981 544 094
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Parguiña Fernández, M ª Pilar
   Tel.: 881 999 300
  • Equipo nº 2
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Pérez Ansede, Eva
   Tel.: 981 545 247
  • Equipo nº 3
   Auditor de xestión do rendemento e calidade
   Mera Souto, José Luis
   Tel.: 981 545 249
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Dosil López, Benxamín
   Tel.: 981 544 095
  • Equipo nº 4
   Auditor de xestión do rendemento e calidade
   Fraga Campo, Javier Enrique
   Tel.: 981 545 470
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Aguilar Vázquez, Nuria
   Tel.: 881 999 212
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Cabanas Rodríguez, Paula
   Tel.: 881 999 211
  • Equipo nº 5
   Auditora de xestión do rendemento e calidade
   Vía Leira, Enriqueta
   Tel.: 981 545 467
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Suárez Fernández, Laura
   Tel.: 981 544 098
   Analista de xestión do rendemento e calidade
   Otero Eiriz, Claudio
   Tel.: 981 545 096