30 Jul 1997

Decreto 216/1997, do 30 de xullo, polo que se crea o Servizo de Resposta Inmediata (SERI) da Xunta de Galicia, e se regula o seu funcionamento (DOG nº 153, do 11 de agosto)