Ano 2006

  • Lei de Galicia 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciais.

    O acordo interpretativo do disposto no artigo 8.3 da Lei de Galicia 13/2006, publicouse no BOE número 242 do 9/10/2007.