Ano 2008

  • Lei 16/2007, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade autónoma galega para o ano 2008

    O acordo interpretativo do disposto no artigo 60 da Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 16/2007, publicouse no BOE número 172 do 17/7/2008.