Comisións de servizo

Resolución do 7 de novembro, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, Tramitación procesual e administrativa e Auxilio Xudicial

O prazo de presentación de solicitudes será do 26/11/2019 ao 10/12/2019 inclusive.

Data de publicación: 25/11/2019

Corrección de erros. Resolución do 18 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se corrixe a Resolución que resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 18 de xullo de 2019

Data de publicación: 18/9/2019

Corrección de erros. Resolución do 9 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de Xustiza, efectuada por Resolución do 18 de xullo de 2019

Data de publicación: 9/9/2019

Resolución do 9 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 18 de xullo de 2019

Data de publicación: 9/9/2019

Resolución do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación: 24/7/2019