Comisións de servizo

Resolución do 18 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles desde o día seguinte ao da publicación. 

Data de publicación: 24/7/2019

Resolución do 23 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación: 24/11/2017

Resolución do 11 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 23 de novembro de 2017

Data de publicación: 18/01/2018

Resolución do 13 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión temporal do posto de médico forense no Imelga. Subdirección Territorial de Pontevedra, mediante comisión de servizos no Instituto de Medicina Legal de Galicia

Data de publicación: 14/11/2018