Consellos xerais

Unha emerxencia, tanto de tipo persoal como de tipo comunitario pódese producir en calquera momento. Faise necesario, nese caso, adoptar unha serie de pequenas actitudes que facilitarán a resolución dun problema se este se presenta.

De seguido, recóllense unhas recomendacións de carácter xeral facilmente realizables:

Na casa

Ter un pequeno equipo de seguridade sempre á man, composto por:

 • Transistor de pilas ou outros aparellos de comunicación.
 • Caixa de urxencias e medicamentos indispensables.
 • Roupa de abrigo.
 • Documentación persoal e documentos importantes.
 • Unha lanterna, reflectantes ou outros elementos de sinalización visual.
 • Pilas de recambio (hai que renovalas periodicamente).
 • Escoitar as instrucións oficiais.
 • Cumprir as recomendacións feitas polas autoridades de Protección Civil.
 • Non crear nin facer que circulen rumores.

En caso de emerxencia, escoitar a radio ou outros medios de comunicación social para manterse informado/a. Para casos particularizados pódese chamar ao Teléfono de Emerxencias da Xunta de Galicia 112 (a chamada é de balde).


Nun vehículo

 • Un vehículo non é unha boa protección, agás no caso de que se produza un movemento de terra (sismo).
 • Un accidente ou unha catástrofe non é un espectáculo.
 • Non aparque preto.
 • Non dificulte o traballo dos equipos de socorro.
 • Siga as instrucións do persoal que está a traballar
 • Levar sempre no vehículo:
  • Unha lanterna.
  • Unha manta.
  • Unha caixa de primeiros auxilios.
  • Mapas das estradas da zona.
  • Cadeas, si se circula por zonas montañosas.
 • Escoitar as instrucións oficiais.
 • Cumprir as recomendacións feitas polas autoridades.
 • Non crear nin facer circular rumores.
 • Estes consellos poden ser útiles fronte a calquera situación de emerxencia.