Estás en: Portada / Organización / Direccións Xerais / Dirección Xeral de Xustiza / Convenio sobre desafiuzamentos

Convenio sobre desafiuzamentos

O convenio asinado entre o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX), a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) establece un protocolo de actuación aplicable en procedementos de execución hipotecaria que versen sobre vivendas habituais ou procedementos de desafiuzamento de vivenda habitual por falta de pagamento da renda. En todo caso, refírese en especial a aquelas situacións de especial vulnerabilidade ou desvalemento.

Documentos relacionados

  • Convenio de colaboración entre o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) sobre a detección de supostos de vulnerabilidade con ocasión do lanzamento de vivenda familiar e medidas de carácter social