Estás en: Portada / Organización / Direccións Xerais / Dirección Xeral de Emerxencias e Interior / Servizos / Seguridade e Coordinación / Coordinación das policías locais de Galicia

Coordinación das policías locais de Galicia

Competencias

 • Preparación de estudos e anteproxectos de normas xerais de coordinación de policías locais.
 • Determinar as medidas de control e seguimento necesarias para garantir que os concellos apliquen as normas de coordinación, así como determinar o sistema de información que asegure a efectividade delas.
 • Prestar aos concellos, cando o soliciten, a asistencia necesaria para a elaboración de plans municipais de seguridade.
 • Participación na Comisión de Coordinación de policías locais de Galicia en calidade de vogal e nas funcións da secretaría.
 • Participación no Gabinete Técnico en materia de coordinación de policías locais exercendo as funcións de presidencia e secretaría.
 • Rexistro de policías locais de Galicia.
 • Tramitación das solicitudes do informe preceptivo para a creación dos corpos de policía local por concellos con poboación inferior a 5.000 habitantes.
 • Tramitación das solicitudes dos concellos para a dispensa, de carácter excepcional, do cumprimento dos requisitos mínimos da estrutura do corpo de policía local
 • Tramitación das distincións e recompensas outorgadas pola Xunta de Galicia ao mérito das policías locais, e do libro de rexistro no que se deben anotar.
 • Tramitación da autorización de auxiliares de policía cando, existindo aumento notorio da poboación, o concello pretenda superar os 4 meses de duración ou exceder o 50% dos funcionarios do seu corpo de policía local.
   

Documentos relacionados

 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2019
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2018
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2017
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2016
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2015
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2014
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2013
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2012
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2011
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2010
 • Memoria das principais actividades de coordinación das policías locais 2009