Estás en: Portada / Organización / Directorio

Directorio

 • CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Vicepresidente e conselleiro
  Rueda Valenzuela, Alfonso
  Telf.: 981 544 215 - Fax: 981 544 216
 • Secretaría Xeral da Igualdade 
  Edificio administrativo de San Lázaro, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Secretaria xeral
  López Abella, Susana
  Telf.: 981 545 660 - Fax: 981 957 690
 • Asesoría Xurídica Xeral
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Director xeral
  Pillado Quintáns, Manuel
  Telf.: 981 545 899 - Fax: 981 545 896
 • Secretaría Xeral Técnica
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Secretaria xeral
  Cuiña Barja, Beatriz
  Telf.: 981 545 201 - Fax: 981 544 226
 • Dirección Xeral de Administración Local
  Rúa Madrid 2-4, 2º piso, Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  Fernández-Tapias Núñez, Marta María
  Telf.: 981 546 579 - Fax: 981 546 201
 • Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  Prieto Viso, Natalia
  Telf.: 881 999 704 - Fax: 981 545 261
 • Dirección Xeral de Emerxencias e Interior
  Rúa Roma 25-27, Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
  Director xeral
  Villanueva Álvarez, Santiago
  Telf.: 981 546 497 - Fax: 981 546 486
 • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
  Pazo de Raxoi, s/n
  15705 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  García-Señoráns Álvarez, Blanca
  Telf.: 981 544 919 - Fax: 981 544 922
 • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
  Rúa do Hórreo, 61
  15701 Santiago de Compostela
  Director xeral
  Gamallo Aller, Jesús María
  Telf.: 981 541 002 - Fax: 981 541 003
 • Dirección Xeral de Xustiza
  Praza de Europa 5 A - 4º, Polígono de Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
  Director xeral
  Martín Álvarez, Juan José
  Telf.: 981 546 217 - Fax: 981 546 201
 • Gabinete do Conselleiro
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Xefa do gabinete
  Fernández-Morais Petersen, Lucía
  Telf.: 981 544 662 - Fax: 981 544 696
 • Gabinete de Comunicación
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Xefe de prensa
  Rodríguez García, Adrián
  Telf.: 981 545 689 - Fax: 981 544 667
 • DELEGACIÓNS TERRITORIAIS DA XUNTA DE GALICIA
  • Delegación Territorial da Coruña
   Edificio Administrativo de Monelos
   Praza Luís Seoane, s/n
   15071 A Coruña
   Delegado territorial
   Rodeiro Tato, Ovidio
   Telf.: 981 182 342 - Fax: 981 182 345
  • Delegación Territorial de Lugo
   Ronda da Muralla 70, 1º andar
   27003 Lugo
   Delegado territorial
   Balseiro Orol, José Manuel
   Telf.: 982 294 066 - Fax: 982 294 067
  • Delegación Territorial de Ourense
   Avenida da Habana 79, 2º
   32004 Ourense
   Delegada territorial
   Díaz Mouteira, María Sol
   Telf.: 988 386 080 - Fax: 988 386 003
  • Delegación Territorial de Pontevedra
   Avenida Fernández Ladreda 43, 9ª planta
   36003 Pontevedra
   Delegado territorial
   Cores Tourís, José Manuel
   Telf.: 986 805 487 - Fax: 986 805 510
  • Delegación Territorial de Vigo
   Rúa Concepción Arenal 8, 5º
   36201 Vigo
   Delegada territorial
   Porro Martínez, María Corina
   Telf.: 986 817 619 - Fax: 986 817 714
 • ENTES ADSCRITOS Á CONSELLERÍA
  • Academia Galega de Seguridade Pública
   Avenida da Cultura, s/n
   36680 A Estrada, Pontevedra
   Correo-e: agasp@xunta.gal
   Director xeral
   Villanueva Álvarez, Santiago
   Telf.: 886 206 102 - Fax: 886 206 121
  • Escola Galega de Administración Pública
   Rúa Madrid, 2-4. Polígono das Fontiñas
   15703 Santiago de Compostela
   Correo-e: egap@xunta.gal
   Directora xeral
   Rodríguez-Campos González, Sonia
   Telf.: 981 546 041 - Fax: 981 546 336
 • POLICÍA AUTONÓMICA
  • Santiago de Compostela
   Rúa Roma, 25-27 - Polígono das Fontiñas
   15703 Santiago de Compostela
   Comisario Xefe da Unidade
   Jorge Manuel Rubal Pena
   Tel.: 981 546 474 - Fax: 981 546 482
  • A Coruña
   Ronda de Nelle, 24
   15005 A Coruña
   Telf.: 981 153 410 - Fax: 981 154 382
  • Lugo
   Ronda Fingoi - Esquina Avenida de Madrid
   27002 Lugo
   Telf.: 982 252 611 - Fax: 982 252 667
  • Ourense
   Rúa Clara Campoamor, 15 baixo
   32002 Ourense
   Telf.: 988 241 200 - Fax: 988 241 280
  • Pontevedra
   Avenida Fernández Ladreda, 43
   36003 Pontevedra
   Telf.: 886 206 142 - Fax: 886 206 140
  • Vigo
   Rúa Pateira, 7 interior
   32214 Vigo
   Telf.: 986 266 158 - Fax: 986 267 909
  •