Estás en: Portada / Organización / Direccións Xerais / Dirección Xeral de Emerxencias e Interior / Servizos / Espectáculos públicos / Información sobre horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos

Información sobre horarios de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos públicos

Horarios ordinarios

Horario de apertura:

 • As salas de festa, discotecas, salas de baile, pubs, karaokes, salas de exhibicións especiais, tablaos flamencos, café-teatro, café-concerto e café-cantante non se poden abrir antes das 10.00 horas da mañá.
 • Os locais de restauración con horario especial, en función do persoal ao que van dedicados, abrirán e pecharán de acordo coa autorización que dispoñan en cada momento. En todo caso, deberán pechar un período mínimo de 2 horas.
 • Os demais espectáculos e actividades recreativas non poden comezar as súas actividades antes das 06.00 horas da mañá, e entre o peche e a apertura debe transcorrer, como mínimo, un período de 2 horas.

Horario de peche:

 • Os espectáculos e festas rematarán e os establecementos públicos poderán exercer a súa actividade, como máximo, ata as horas sinaladas a continuación:
 1.  Espectáculos públicos.
  1. Espectáculos cinematográficos:
   1. Cines tradicionais: 02.00 horas
   2. Multicines: 02.00 horas
   3. Cines de verán ou ao aire libre: 02.00 horas
   4. Autocines: 02.00 horas
  2. Espectáculos teatrais e musicais:
   1. Teatros: 02.00 horas
   2. Teatros ao aire libre ou eventuais: 02.00 horas
   3. Auditorios: 02.00 horas
   4. Auditorios ao aire libre e eventuais: 02.00 horas
   5. Salas de actuacións: 02.00 horas
  3. Espectáculos taurinos: 22.30 horas.
  4. Espectáculos circenses:
   1. Circos: 01.00 horas
  5. Espectáculos feirais:
   1. Recintos feirais: 01.00 horas
 2. Actividades recreativas.
  1. Actividades culturais e sociais.
   1. Museos: 22.00 horas
   2. Bibliotecas: 03.00 horas
   3. Bibliotecas móbiles: 23.00 horas
   4. Ludotecas: 22.00 horas
   5. Videotecas: 22.00 horas
   6. Hemerotecas: 22.00 horas
   7. Salas de conferencias: 01.00 horas
   8. Salas de exposicións: 23.00 horas
   9. Salas polivalentes e multiusos: 02.00 horas
   10. Salas dedicadas á celebración de cineclubs: 01.00 horas.
   11. Pazos de exposicións e congresos: 01.00 horas.
  2. Actividades recreativas destinadas aos menores de idade.
   1. Centros de ocio infantil: 22.00 horas
   2. Áreas de xogo en centros comerciais: 22.00 horas
   3. Áreas de xogo con aparellos de uso infantil: 22.00 horas
  3. Actividades deportivas.
   1. Estadios deportivos: 01.00 horas
   2. Pavillóns deportivos: 01.00 horas
   3. Recintos deportivos: 01.00 horas
   4. Pistas de patinaxe: 01.00 horas
   5. Ximnasios: 01.00 horas
   6. Piscinas de competición: 01.00 horas
   7. Piscinas recreativas de uso colectivo: 01.00 horas
   8. Vías públicas usadas para probas deportivas: 01.00 horas
   9. Establecementos de actividades e espectáculos deportivos: 01.00 horas
  4. Parques de atraccións e atraccións recreativas.
   1. Parques de atraccións e temáticos: 02.00 horas.
   2. Parques acuáticos: 02.00 horas.
  5. Actividades recreativas e de azar.
   1. Casinos de xogo: 04.00 horas.
   2. Salas de bingo: 04.00 horas.
   3. Salóns de xogo de máquinas de azar, tipo A, A especial e tipo B: 2.00 horas.
   4. Salóns recreativos de máquinas de azar, tipo A: 00.00 horas.
   5. Hipódromos: 00.00 horas.
   6. Tómbolas e similares: 03.30 horas.
  6. Actividades de ocio e entretemento.
   1. Salas de festa: 05.30 horas.
   2. Discotecas: 05.30 horas.
   3. Salas de baile: 05.30 horas.
   4. Pubs: 04.00 horas.
   5. Karaoke: 04.00 horas.
   6. Cibercafé, salóns cíber e similares: 02.00 horas.
   7. De exhibicións especiais: 03.00 horas.
   8. Tablaos flamencos: 05.30 horas.
   9. Café-teatro, café-concerto, café-cantante: 05.00 horas.
  7. Actividades de restauración.
   1. Restaurantes: 02.30 horas.
    1. Salóns de banquetes: 03.30 horas.
   2. Bar, café-bar: 02.30 horas.
   3. Cafetaría: 03.00 horas.
   4. Locais de restauración con horario especial en función do persoal ao que van dedicados: o horario que autorice a dirección xeral competente en materia de espectáculos públicos, tendo en conta as necesidades dos profesionais ás que van dirixidas.
  8. Exhibición de animais.
   1. Zoolóxicos: 00.00 horas.
   2. Acuarios: 00.00 horas.
   3. Recintos de exhibición cabalar e outras especies: 00.00 horas.
  9. Festexos e celebracións populares.
   1. Solta de novelos: 20.00 horas.
   2. Verbenas e festas populares: 03.30 horas.
   3. Carrilanas: 21.00 horas.

Ampliación do horario de peche:

 • As noites que van de xoves a venres, de venres a sábado, de sábado a domingo e de domingo a luns, así como as noites anteriores aos festivos e a do festivo, estes horarios ampliaranse media hora. Para salóns recreativos e de xogo esta ampliación será de 1 hora.
 • A partir da hora límite de peche, non se permitirá o acceso aos establecementos a ningún cliente, non se servirá ningunha consumición e deixará de funcionar a música ambiental, é dicir, finalizarán todas as actividades que se están desenvolvendo e acenderanse todas as luces para facilitar o desaloxo dos establecementos ou recintos, que deberán quedar baleiros de público no prazo máximo de trinta minutos.