Directorio

 • DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS
  Pazo de Raxoi
  15705 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  García-Señorás Álvarez, Blanca
  Tel.: 981 544 919 - Fax: 981 544 922
   
  • Servizo de Seguimento Lexislativo e Acordos Parlamentarios
   Xefa de servizo
   Gómez Pérez, Ana Mª
   Tel.: 881 999 298
  • Servizo de Desenvolvemento Institucional
   Xefa de servizo
   Casal Valiño, María Pilar
   Tel.: 881 999 294
  • Servizo de Coordinación
   Xefe de servizo
   Fernández Iglesias, Marcos
   Tel.: 981 547 235
  • Servizo de Seguimento e análise Competencial
   Xefa de servizo
   Castro Carballal, Mª José
   Tel.: 981 957 684