Interinos

 

CORPOS XERAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

 

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia

            Persoas admitidas

            Auxilio xudicial - A Coruña
            Auxilio xudicial - Lugo
            Auxilio xudicial - Ourense
            Auxilio xudicial - Pontevedra
            Tramitación procesual e administrativa - A Coruña
            Tramitación procesual e administrativa - Lugo
            Tramitación procesual e administrativa - Ourense
            Tramitación procesual e administrativa - Pontevedra
            Xestión procesual e administrativa - A Coruña
            Xestión procesual e administrativa - Lugo 
            Xestión procesual e administrativa - Ourense
            Xestión procesual e administrativa - Pontevedra

           Persoas excluídas

            Auxilio xudicial - A Coruña
            Auxilio xudicial - Lugo
            Auxilio xudicial - Ourense
            Auxilio xudicial - Pontevedra
            Tramitación procesual e administrativa - A Coruña
            Tramitación procesual e administrativa - Lugo
            Tramitación procesual e administrativa - Ourense
            Tramitación procesual e administrativa - Pontevedra
            Xestión procesual e administrativa - A Coruña
            Xestión procesual e administrativa - Lugo 
            Xestión procesual e administrativa - Ourense
            Xestión procesual e administrativa - Pontevedra

 

CORPOS DE MÉDICOS FORENSES