Directorio

 • DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
  Rúa Madrid, 2-4 2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
  Directora xeral
  Prieto Viso, Natalia
  Teléfono: 981 546 580 - Fax: 981 546 569
   
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN E COOPERACIÓN ECONÓMICA COAS ENTIDADES LOCAIS
  Subdirectora xeral
  Bahillo Varela, Raquel Belén
  Teléfono 981 546 220
  • Servizo de Xestión e Cooperación Económica
   Xefe do Servizo
   Brun Vazquez, Carmen
   Teléfono: 981 546 211
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE RÉXIME XURÍDICO LOCAL
  Subdirector xeral
  Fraga Campo, Javier Enrique
  Teléfono: 981 540 096
  • Servizo de Réxime Xurídico e Xestión de Funcionarios con Habilitación de Carácter Estatal
   Xefa do servizo
   Pérez Posse, Octavio Juan
   Teléfono: 981 540 046
  • Servizo de Cooperación Xurídico-Técnico coas Entidades Locais
   Xefe do servizo
   Fagín Taboada, José Carlos
   Teléfono: 981 546 208