Orde do 12 de setembro de 2005 de delegación de competencias na Dirección Xeral de Administración Local