Orde, do 8 de setembro de 1994, pola que se aproba o modelo de convocatoria conxunta e as bases comúns polas que han de rexerse os concursos ordinarios para a provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional.