Decreto 370/1998, do 10 de decembro, polo que se establece a natureza e funcións da Comisión Galega de Delimitación Territorial