Normativa

A continuación preséntase a listaxe coa normativa relacionada cos rexistros civís

Documentos relacionados

  • Lei do Rexistro Civil, do 8 de Xuño de 1957 (formato DOC)
  • Lei 12/2005 pola que se modifica o artigo 23 da Lei do Rexistro Civil (formato PDF)
  • Lei 3/2007 reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas (formato PDF)
  • Regulamento do Rexistro Civil, por Decreto do 14 de novembro de 1958 (formato DOC)
  • Orde ministerial (JUS) 1468/2007 sobre impulso á informatización dos Rexistros e dixitalización dos seus arquivos (formato PDF)
  • Orde JUS/568/2006, de 8 de febreiro, sobre modificación de modelos de asentos e certificacións do Rexistro Civil e do Libro de Familia (formato PDF)
  • Instrución do 20 de marzo de 2002, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, en materia de recepción e despacho de solicitudes de certificacións nos rexistros civís por vía telemática (formato DOC)