05 Jun 1997

Decreto 161/1997, do 5 de xuño, polo que se regula os consellos galegos de Colexios profesionais e se crea o Rexistro de Colexios profesionais e os seus Consellos