18 Mar 1998

Orde do 18 de marzo de 1998, de regulación do rexistro de Colexios profesionais e de Consellos galegos de Colexios profesionais