23 Nov 2009

Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio