Normativa

Filtro por ...

Ten dispoñibles 11 arquivos da Fundacións de interese galego

Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións

Última actualización: 26/12/02