01 Dec 2006

Lei 12/2006, do 1 decembro, de fundacións de interese galego.