26 Dec 2002

Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións