Os riscos antrópicos

Os riscos antrópicos son riscos provocados pola actividade humana. Adoitan ir asociados a grandes concentracións como as que poden producirse en:

  • Romarías
  • Espectáculos culturais, deportivos, relixiosos, etc.
  • Grandes superficies de venda
  • Estadios de fútbol, pavillóns deportivos, etc.
  • Ambientais

dxipcriscos8

Outros riscos antrópicos tamén van ligados a actitudes incontroladas das persoas como:
 
dxipcriscos6
Incendios urbanos

 


dxipcriscos7
Incendios forestais