Estás en: Portada / Organización / Direccións Xerais / Dirección Xeral de Administración Local / Servizos / Persoal das entidades locais e FHE

Persoal das entidades locais e FHE

 • Procesos selectivos locais
  • Oferta de emprego público
  • Convocatoria e bases da convocatoria
  • Anuncio da convocatoria
  • Requisitos dos aspirantes
  • Solicitudes
  • Admisión dos aspirantes
  • Tribunais (artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público)
  • Lista de aprobados, presentación de documentación e nomeamento de funcionarios
  • Desenvolvemento do proceso selectivo
  • Leis aplicables ao proceso selectivo
  • Aspectos esenciais das bases da convocatoria

Documentos relacionados

 • Cadro dos procesos selectivos locais

Ligazóns relacionadas