Ano 2008

  • Lei 18/2008, de 29 de decembro, de Vivenda de Galicia.

    O recurso de inconstitucionalidade formulouse contra a disposición adicional segunda da Lei 18/2008, de 29 de decembro, de Vivenda.

    O TC ditou a sentenza 137/2012, do 19 de xuño de 2012 (BOE 09/07/2012) pola que se resolve estimar o recurso de inconstitucionalidade e, en consecuencia, declarar inconstitucional e nula a disposición adicional segunda da Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia.