Ano 2013

  • Resolución do 27 de decembro de 2012, do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan para o exercicio 2013 subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas (BOE núm.4 do 04.01.2013).

    Estado actual: formulado requirimento de incompetencia ao Estado, este foi atendido polo que non se presentou conflito ante o TC.