Formularios Sección I. Nacementos e xeral

[1A.] Solicitude, para persoa maior de idade, de cambio de nome polo equivalente en galego

 

[2A.] Solicitude de substitución do nome propio do/da fillo/a polo seu equivalente onomástico en galego

[3A.] Solicitude, para persoa maior de idade, de adecuación do apelido ao galego

[4A.] Solicitude de adecuación de apelido do/da[s] fillo/a[s] ao galego

[5A.] Solicitude de inversión da orde dos apelidos

[6A.] Solicitude de inversión da orde dos apelidos dos fillos

[7A.] Solicitude, para maior de idade, de cambio de nome polo usado habitualmente

[8A.] Solicitude, para menor de idade, de cambio de nome polo usado habitualmente

[9A.] Solicitude de cambio de nome por causa xusta competencia do Ministerio de Xustiza

[9bisA.] Solicitude, por parte de familia monoparental, de cambio de nome por causa xusta competencia do Ministerio de Xustiza

[10A.] Solicitude de inscrición de nacemento de fillo matrimonial

[11A.] Solicitude de inscrición de nacemento e recoñecemento de filiación non matrimonial

[12A.] Solicitude de inscrición de nacemento por parte de nai solteira

[13A.] Solicitude de inscrición de nacemento de fillo adoptado por parella

[14A.] Solicitude de inscrición de nacemento de fillo adoptado por familia monoparental

[15A.] Solicitude de inscrición de nacemento fóra de prazo

[16A.] Solicitude de inscrición de nacemento de español/ola ocorrido fóra de España

[17A.] Declaración de datos para inscrición de nacemento

[18A.] Solicitude de traslado da inscrición de nacemento dun maior de idade

[19A.] Solicitude de traslado da inscrición de nacemento dun menor de idade

[20A.] Solicitude de traslado da inscrición de nacemento de varios/as fillos/as

[21A.] Solicitude de expediente con valor de simple presunción (nome e apelidos)

[22A.] Solicitude de adquisición da nacionalidade española