Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Directorio

Directorio

 • SECRETARÍA XERAL
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
  Secretaria Xeral
  Cuiña Barja, Beatriz
  Tel.: 981 544 264 - Fax: 981 544 226
 • VICESECRETARÍA XERAL
  Tel.: 981 544 203
  • Servizo do Secretariado do Goberno
   Xefe de Servizo
   Pardo Cabarcos, José Ramón
   Tel.: 981 544 218
  • Servizo do Rexistro Xeral e Información á Cidadanía
   Xefa de Servizo
   Parguiña Fernández, Mª Pilar
   Tel.: 981 543 974
  • Servizo de Tradución e Apoio Técnico-Administrativo
   Xefe de Servizo
   González López, Manuel
   Tel.: 981 544 286
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE RÉXIME XURÍDICO, ADMINISTRATIVO E DE RECURSOS HUMANOS
  Subdirectora Xeral
  Núñez López, Mª Victoria
  Tel.: 981 544 694
  • Servizo Técnico-Xurídico
   Xefe de Servizo
   Iglesias Quintela, Fernando
   Tel.: 981 544 513
  • Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas
   Xefa de Servizo
   Rodríguez Carreira, Mª Amadora
   Tel.: 981 957 394
  • Servizo de Recursos Humanos e Réxime Interior
   Xefa de Servizo
   Fernández Nieto, Pilar
   Tel.: 981 544 232
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA
  Subdirectora Xeral
  Lobato Mosquera, Natalia
  Tel.: 981 544 259
  • Servizo de Xestión Económica
   Tel.: 981 544 508
  • Servizo de Contratación
   Xefe de Servizo
   Pérez González, Manuel
   Tel.: 981 544 517
  • Servizo de Obras e Proxectos
   Xefe de Servizo
   Pintos Martínez, Juan Manuel
   Tel.: 981 544 532
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE COORDINACIÓN  E SERVIZOS TRANSVERSAIS
  Subdirector Xeral
  De la Iglesia Lema, Emilio José
  Tel.: 981 544 285
  • Servizo de Xestión de Infraestruturas Administrativas
   Xefe de Servizo
   Ecénarro Tomé, Juan Luis
   Tel.: 981 544 274
  • Servizo de Prevención de Riscos Laborais
   Xefe de Servizo
   Díaz Vázquez, Pablo
   Tel.: 981 957 331
 • ASESORÍA XURÍDICA
  Asesora Xurídica
  Viñas Hylass-Bernoud, Marta
  Tel.: 981 545 890
 • INTERVENCIÓN DELEGADA
  Interventor delegado
  Vázquez Caruncho, Luis
  Tel.: 981 544 521
  • Servizo de Fiscalización e Contabilidade
   Xefe de Servizo
   Galiana Galán, Ignacio
   Tel.: 981 544 524