Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
21 Jan 2009

Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego