Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
10 Jul 2008

Decreto 157/2008, de 10 de xullo, sobre asunción de funcións (Diario Oficial de Galicia, nº 148, 1 de agosto de 2008)