Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
11 Feb 2010

Lei 1/2010 do 11 de febreiro, de modificación de diversas Leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior