Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
10 Oct 2013

Orden do 7 de outubro de 2013 pola que se modifica a Orde do 14 de maio de 2013 sobre delegación de competencias na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e noutros órganos da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza