Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
23 Dec 2002

Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE nº 307, do 24 de decembro de 2002)