Estás en: Portada / Organización / Secretaría Xeral / Normativa
30 Jun 2008

Real Decreto 1080/2008, do 30 de xuño, sobre ampliación de funcións da Administración do Estado traspasadas á Comunidade Autónoma de Galicia, en materia de asociacións: declaración de utilidade pública das asociacións e aplicación de beneficios fiscais