Servizos Administrativos

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza dispón dos seguintes servizos administrativos xerais: