Información pública

Creación da Academia Xacobea 

 

Órgano ou entidade impulsora: Secretaría Xeral Técnica

Obxecto:
a creación da Academia Xacobea, formúlase ao amparo do disposto no Decreto 392/2003, do 23 de outubro, polo que se regula o exercicio pola Comunidade Autónoma de Galicia, das competencias en materia de academias de Galicia.

Estado actual: fase inicial

Prazo no que está aberta a consulta: 20 días hábiles contados desde o día 6 de xullo de 2017

Forma de remitir as suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía telemática ao enderezo colexios.profesionais@xunta.gal ou nas formas previstas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Documentos relacionados

  • Estatutos da Academia Xacobea