Directorio

 • DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA
  Rúa Madrid, 2-4 2º piso - Fontiñas
  15781 Santiago de Compostela
  Director xeral
  Martín Álvarez, Juan José
  Tel.: 981 546 217 - Fax: 981 546 201
   
  • Servizo de Coordinación Técnico-Administrativa
   Xefa de servizo
   Tel.: 981 546 210
 • SUBDIRECCION XERAL DE MEDIOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
  Subdirector xeral
  Juanatey Mayán, Rafael
  Tel.: 981 546 228 - Fax: 981 546 227
   
  • Servizo de Xestión Económica e Administrativa
   Xefa de servizo
   Tel.: 981 546 224
  • Servizo de Estudos e Asistencia Xurídica Gratuíta
   Xefa de servizo
   Tel.: 981 546 202
 • SUBDIRECCIÓN XERAL DE PERSOAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
  Subdirectora xeral
  Sáez Madrid, María Dolores
  Tel.: 981 546 219 - Fax: 981 546 222
   
  • Servizo de Réxime Xurídico e Relacións Laborais
   Xefa do servizo
   Tel.: 981 546 231
  • Servizo de Xestión de Persoal da Administración de Xustiza
   Xefa do servizo
   Tel.: 881 997 642