Orde do 13 xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas.