Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licencias do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza en Galicia