Resolución do 9 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, de Constitucións dos Servizos Comúns de Apoio das cidades da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo