Resolución do 30 de decembro de 2003, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se constitúe o Servizo Común de Notificacións e Embargos de Ourense. SCNE de Ourense