Resolución do 19 de decembro de 2003 da Dirección Xeral de Xustiza, de Ampliación do persoal en servizo de garda - A Coruña