Decreto 168/2008 polo que se regulan as agrupacións das secretarías de xulgados de paz